Ať máte teprve nápad, začínáte s podnikáním nebo už máte firmu, najděte si potřebnou podporu.

Co tu najdu ?

Právní výhrada k informační platformě pro podporu inovací v oblasti potravin

Provozovatelem webových stránek www.inovacevpotravinach.cz je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, se sídlem Technická 5, 166 28 Praha 6, IČ 60461373 (dále jen Provozovatel), která vykonává veškerá práva související s těmito webovými stránkami a jejich obsahem. Stránky jsou určeny ke čtení, prohlížení a cílenému vyhledávání příležitostí na podporu experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními subjekty. Informační platforma pro podporu inovací v oblasti potravin umožňuje uživatelům nastavení vyhledávacího filtru pro vyhledávání specifických výzev dle nadefinovaných parametrů. Jakékoliv užití webových stránek nad rámec stanovený v těchto podmínkách je možné pouze s výslovným souhlasem Provozovatele.

Aplikace na těchto webových stránkách přejímá informace z veřejně dostupných zdrojů. Takto přejímané informace nejsou pod kontrolou Provozovatele, který zároveň neodpovídá za jejich obsah ani za jejich případné změny.

Snahou Provozovatele je zabezpečit, aby byly informace co nejaktuálnější a co nejpřesnější, avšak Provozovatel nezaručuje přesnost ani úplnost takových informací a neodpovídá za případně vzniklé škody. Tyto informace nelze považovat za právní ani jinou odbornou radu a z tohoto důvodu jde plně k tíži uživatele, pakliže se na informace zde uvedené bude spoléhat.

Informace uvedené na těchto stránkách nebo získané prostřednictvím vyhledávání na našich webových stránkách není dovoleno kopírovat, distribuovat nebo jinak předávat třetím osobám pro komerční i nekomerční využití bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele.

Informace na těchto stránkách může Provozovatel kdykoliv a bez předchozího upozornění měnit nebo aktualizovat, případně na základě vlastního rozhodnutí opravit chyby či opomenutí, která se vyskytnou v kterékoliv části stránek.