Začínám podnikat: Czech Invest

Czech Investhttps://www.czechinvest.org/cz

Státní agentura CzechInvest podporuje svými programy české startupy.

Jedním z projektů je projekt Czech Accelerator, jenž vybraným firmám poskytuje kancelářské prostory a mentoring, např. v Silicon Valley, New Yorku, San Franciscu, Londýně nebo Singapuru. Vybrané startupy v tamních inlkubátorech či akcelerátorech stráví 3-6 měsíců, získají přístup k networkingovým aktivitám technologických firem, odborným konferencím, školením, mentoringu, právní pomoci s ochranou práv duševního vlastnictví a pokusí se prorazit.

Také je spuštěn poradenský program Czech Starter pro začínající podnikatele. V jeho rámci CzechInvest podnikatelům poskytuje služby, které je podporují v různých fázích vývoje firmy. Na začátku mohou po dobu 7 měsíců získávat rady od zkušenějších kolegů a další poradenské služby, což by mělo pomoci nasměrovat jejich podnikání, nastavit byznys plán a připravit se na případný vstup rizikového kapitálu.

Start-upům pak CzechInvest zajišťuje také účast na mezinárodních konferencích prostřednictvím programu CzechDemo a v rámci projektu CzechMatch je agentura sama pořádá. Projekty jsou financovány z evropských fondů.

Zdroj:

Start-upy v ČR: State of Play, 2017
(https://www.czechstartups.org/wp-content/uploads/2019/05/state_of_play.pdf)