Začínám podnikat: Dotační programy na podporu inovací

Dotační programy na podporu inovací
Začínám podnikat
  1. Seznamte se s programy EIT Food – https://www.eitfood.eu/eit-food-projects/category/regional-innovation-scheme
  2. Dotace a podpora podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu (OP PIK) – https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/
  3. Výzvy Technologické agentury ČR – https://www.tacr.cz/programy-a-souteze/
  4. Programy České rozvojové agentury a charity – http://www.czechaid.cz/
  5. Dotační podpora začínajícím podnikatelům jednotlivých krajů v ČR:
  6. Programy bank, mobilních operátorů a jiných investorů
  7. Erasmus pro začínající podnikatele – https://europa.eu/youreurope/business/running-business/start-ups/erasmus-young-entrepreneurs/index_cs.htm