Začínám podnikat: Investoři

Potřebujete na rozjezd podnikání finance?

Je více možností, jak se k nim dostat.

Základními možnostmi start-upů pro získávání financí v jednotlivých fázích jejich rozvoje jsou:

 1. Počáteční fáze: Jedná se o financování první fáze start-upu, kdy zakladatel má nápad, příp. fungující prototyp, a hledá zdroje, které mu pomůžou věnovat se naplno svému projektu.
  • Vlastní zdroje, rodina, přátelé
  • Andělští investoři (Business angels) -– jedinci poskytující kapitál start-upům v nejriskantnější fázi života projektu, obvykle výměnou za podíl ve společnosti či participaci na zisku. Často se jedná o investory, kteří již dokončili exit ze svých projektů a své peníze investují zpět do start-upového prostředí.
  • Inkubátory / Akcelerátory
 2. První investice (tzv. Seed capital): Jedná se o finanční prostředky nutné k rozjezdu společnosti a uvedení produktu na trh. Hlavními poskytovateli kapitálu na této úrovni jsou andělští investoři, tzv. super andělé (skupina investorů) či venture kapitálové společnosti. V Evropě se obvykle jedná o investice od 250 tis. do 750 tis. EUR (max. do 1 mil. EUR).
  • Venture Capital firmy / fondy – kapitál využívají k financování inovačních projektů a počátečního rozvoje společností (tzv. rizikový kapitál), a to formou kapitálového vstupu do společnosti. Fond venture kapitálu tak získává podíl na základním kapitálu podniku. Pojem Venture Capital se často zaměňuje s tzv. Private Equity, který je však širším pojmem obsahující nejen venture capital, ale i investice do existujících společností (odkupy prostřednictvím interního managementu, prostřednictvím externího managementu), andělské investory apod.
  • Crowdfunding – způsob financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce. Děje se tak na crowdfundigových serverech (agregátorech), které umožňují podporované projekty vyhledat a investovat do nich
  • Syndikované investování – smyslem je sdružit investory. Vedoucí investor (anděl) si vybere start-upový projekt v počáteční fázi a ostatní investoři se se svými ko-investicemi přidávají v různých fázích vývoje start-upu
 3. Růstová fáze: Společnosti v této fázi potřebují financovat zvyšování výroby či rozšiřování poskytování služeb, zlepšit distribuční systémy či nastavit obchodní model. Když je původně start-upová společnost úspěšná, venture kapitálové fondy z ní budou chtít odejít, prodat svůj podíl a realizovat tak zisk. Možností (hlavně v zahraničí) je vstup na burzu nebo akvizice ze strany mnohem větší společnosti.

Zdroj:

Start-upy v ČR: State of Play, 2017:
(https://www.czechstartups.org/wp-content/uploads/2019/05/state_of_play.pdf)

Další užitečné informace o investorech v prostředí startupů najdete zde:
(https://www.czechstartups.org/startup-ekosystem/investori/)
(https://cc.cz/plus/databaze-investoru)